top of page
bilde er av snille ,pallestrabler

Ledetruck, palletruck og ledestabler klasse T1

Vi tilbyr dokumentert opplæring på ledetruck, palletruck og ledestabler klasse T1 som nettkurs. Hensikten med opplæringen er å gi bruker en god innføring i sikker bruk av arbeidsutstyret, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk unngås. God holdning til sikkerhet bidrar til sikker bruk.

 

 

Informasjon
Arbeidsmiljøloven §3 - 5 pålegger arbeidsgiver at alle ledere skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. HMS for ledere gir ledere i alle bransjer grunnleggende opplæring i helse, miljø og sikkerhetsarbeid. Det gir kunnskap om gjeldende krav, hva som karakteriserer god HMS. Hvordan man som leder kan legge til rette for et målrettet og systematisk arbeid for å implementere helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen. Arbeidsmiljølovens §3 - 5 obligatorisk for arbeidsgivere, og arbeidsgivere er dermed forpliktet til å gjennomføre kursing i HMS.

Kursinnhold:
• Innledning med krav til truckfører
• Trucktyper og bruksområder
• Truckens konstruksjon og virkemåte
• Stabilitet
• Kontroll og rapportering
• Miljøet rundt trucken
• Godshåndtering
• Årsaker til ulykker

Etter kurs slutt kan du dokumentere kjøre timene dine eller du kan komme å ta kjøretimer hos oss i Tønsberg/Sem 

bottom of page