top of page
slokkeøvelse med pulver apparat

Varme arbeider kurs

Forsikringsbransjen i Norge stiller krav om at alle som utfører varme arbeider har et sertifikat som dokumenterer at man har gjennomgått godkjent opplæring i varme arbeider. Sertifiseringen er gyldig i 5 år. Med varme arbeider menes arbeide hvor det benyttes maskiner og utstyr som genererer gnister og varme som kan føre til brann. Varme arbeider omfatter bruk av åpen flamme, varmlufts-, sveise-, skjære- og/eller slipeutstyr. 

kurs i varme arbeider til alle som utfører varme arbeider der forsikringsselskapene krever sertifisering. Opplæringen omfatter en innføring i varme arbeider som brannårsak, og nødvendige sikkerhetstiltak under utførelse av varme arbeid.

Kurset er tilpasset kravene fra forsikringsbransjen og gjennomføres av godkjente instruktører med evnen til å undervise på en enkel, interessant og fengende måte. 

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Varme arbeider som brannårsak
– Brannteori
– Brann og brannslukking
– Valg av slukkemidler
– Førstehjelp ved brannskader
– Aktuelle lover, forskrifter og regler
– Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeid

Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon for teoretisk opplæring.

Slukkeøvelse med enten dokumenteres eller man kan ta slukke øvelse hos oss på Sem.

bottom of page