top of page
reparasjon av elskap

FSE-kurs for elektrikere med førstehjelp

Sikkerhetsforskriften stiller krav til bedrifter om at det må gis nødvendig opplæring av medarbeidere innen FSE (Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg). Kravet gjelder både for dem som arbeider med lav- og høyspenningsanlegg. Opplæringen skal gjentas én gang årlig, men oftere dersom forholdene gjør dette nødvendig. Det skal ikke gå mer enn 12 måneder mellom hver opplæring. Kurset er tilpasset kravene i forskriften og inneholder også opplæring i førstehjelp og spesialopplæring i førstehjelp ved ulykker forårsaket av elektrisk strøm.

 

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
Del 1 – FSE:
– Forskriftens gyldighet
– Definisjoner
– Ansvarsforhold
– Planlegging
– Arbeid på eller nær spenningsatt anlegg
– Arbeid på eller nær frakoblet anlegg
– Strømgjennomgang
– Sikkerhetsfilosofi
– Beskyttelsestiltak
– Krav til verneutstyr og instrukser
– Forskjell i metode og forhåndsregler mellom høyspenning og lavspenning

Del 2 – Teoretisk førstehjelp:


– Skadestedsarbeid – varsling
– Sirkulasjonssvikt
– Strømskader
– Bevisstløshet
– Hjerte- lungeredning
– Typiske skader ved høyspenning
– Typiske skader ved lavspenning

Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon for teoretisk opplæring.

bottom of page