top of page
kjemikaler som viser divere faresimboler

Kjemikaliehåndtering

 

Norske myndigheter stiller strenge krav til bedrifter som arbeider med kjemikalier. Med hensyn til opplæring av ansatte står det i § 3-4 (Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav) at arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker og verneombudet får opplæring, slik at de kan utføre sine arbeidsoppgaver i tilknytning til bruk av kjemikalier på en trygg og forskriftsmessig måte.

 

Formål: Å sørge for at deltakerne får kunnskap om håndtering av kjemikalier, slik at de etter endt kurs kan håndtere kjemikalier på en forsvarlig måte og i henhold til de kravene myndighetene stiller i lov og forskrifter. Kurset handler også om hvordan man kan forebygge ulykker og helseskader ved arbeid med kjemikalier, og hvordan man kan bruke lover, forskrifter og andre kilder som gir informasjon om merking og håndtering av kjemikalier og helsefarlige stoffer.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:


– Lover og regler
– Risikovurdering
– Substitusjonsplikt
– Opplæring
– Sikkerhetsdatablader
– Merking
– Stoffkartotek
– Verneutstyr
– Oppbevaring
– Registrering av arbeidstakere som utsettes for særlig farlig kjemikalier
– Helseundersøkelser
– Beredskap
– Hygieniske tiltak

Målgruppe: Alle som arbeider med eller kommer i kontakt med kjemikalier eller som har ansvar i tilknytning til kjemikaliebehandling.

bottom of page