top of page
grøftegraving

Grøftekurs

§ 21-2.Krav til opplæring i graving og arbeid i gravegroper

Arbeidsgiver skal bare sette arbeidstakere som har gjennomgått særskilt opplæring i gravearbeid til graving dypere enn 1,25 meter. Arbeidstakere som utfører arbeid i gravegroper skal ha gjennomgått opplæring for å kunne ivareta helse og sikkerhet. Opplæringen skal gis av kompetente personer. Opplæringen skal gi arbeidstakerne nødvendige kunnskaper og ferdigheter om risiko og sikkerhetstiltak ved gravearbeider. Opplæringen skal dokumenteres. Endret ved forskrift 15 des 2021 nr. 3602 (i kraft 1 jan 2022).

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

-Hvorfor opplæring

-Lover og forskrifter

-Kartlegge og vurdere risikoforholdene

-Krav til dokumentasjon 

-praktisk gjennomgang av grøfte planer 

-Sikkerhet og ulykker. Årsaker og konsekvenser

Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon for teoretisk opplæring.

bottom of page