top of page
bygger stillase
Dette kurset finnes på disse språkene.
polsk flagg
spansk flagg
engelske flagget
portugisk flagget
litausk flagg

Stillaskurs 2-5 meter

 

I henhold til «Forskrift om utførelse av arbeid» nr. 1357, § 17-2, skal arbeidsgiver sørge for opplæring av arbeidstakere som skal arbeide med montering, demontering, endring og kontroll av stillas med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling. Kravet til opplæring gjelder også for rullestillas over to meter. Kurset gir teoretisk opplæring i samsvar med forskriftens krav. Arbeidsgiver må i etterkant dokumentere tilstrekkelig praktisk opplæring (7,5 timer) for å dekke forskriftens krav til både teoretisk og praktisk opplæring.

 

Formål: Gi teoretisk opplæring til personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillaser med øverste stillasgulv over to meter i standardoppstilling.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:
– Forståelse av planer for montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– Sikkerhet ved montering, demontering eller endringer av det aktuelle stillaset
– Tiltak for å redusere fallrisiko for personer og gjenstander
– Kontroll av stillas
– Sikkerhetstiltak i tilfelle væromslag
– Tillatte belastninger
– Kontroll av stillas

Målgruppe: Personell som skal montere, demontere, endre og kontrollere stillas med øverste stillasgulv fra to til fem meter i standardoppstilling.

Etter kurs må du dokumentere min. 7,5 timer praksis med kompetent person, du kan også få  praksis tiden hos oss i Tønsberg.

bottom of page