top of page
person som jobber i høyden

Arbeid i høyde

 

Norske myndigheter krever at arbeidstakere som skal benytte fallsikringsutstyr i sitt arbeid, har fått opplæring i bruken av dette («Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning» kap. 8 § 8-1 «Gjennomgående krav til opplæring»). Arbeidsgiveren er ansvarlig for at arbeidstakeren har fått den nødvendige opplæringen. Kurset gir en grunnleggende teoretisk innføring i fallsikring.

 

Formål: Gi deltakerne økt kunnskap om fallsikringsutstyr og gjøre deltakerne bevisst på viktige sikkerhetstiltak, slik at personskader og ulykker på arbeidsplassen kan unngås.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:


– Lover og forskrifter
– Kontroll; daglig og periodisk
– Oppbevaring og vedlikehold
– Fallsikringsseler, dempere, fallblokker og forankringspunkt
– Forankring
– Hengetraume

Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon for teoretisk opplæring.

bottom of page