top of page
vinkel sliper i bruk
Kurs tilbys på disse språk 
englske flagget
spansk flagget

Farlige småverktøy

 

Hensikten med farlig småverktøy- og maskiner kurset er å gi de personer som jobber med verktøy og maskiner kunnskaper om sikker bruk, vedlikehold og daglig kontroll. Du skal også kunne bruke utstyret slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk kan unngås. Vi skaper en bevisst holdning til de farene som kan oppstå, og hvordan disse kan unngås. Bidra med å legge forholdene til rette for en trygg og sikker arbeidsplass.

 

 

KURSINNHOLD

 

  • Lover og forskrifter.

  • HMS – helse, miljø og sikkerhet.

  • Uønskede hendelser.

  • Sakkyndig og daglig kontroll.

  • Merking og verne utsyr.

  • Typer og bruksområder.

  • Konstruksjon og virkemåte.

  • Praktisk gjennomgang.

 

Kurset gir en grunnleggende teoretisk og praktisk innføring i sikker bruk av farlig småverktøy som eksempelvis: vinkelslipere, kappsag, boltepistol og spikerpistol. Kompetansebevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon.

bottom of page