top of page
bilde av en løftelem

Bakløfter/løftelem kurs 

Forskrift:

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, forskrift nr. 1357 (Best. Nr 703) §10 - 2. Forskriften sier at: Den som skal bruke arbeidsutstyr som nevnt i §10 - 1 og 10 - 3, skal ha praktisk og teoretisk opplæring som gir kunnskaper om oppbygging, betjening, bruksegenskaper og bruksområde, samt vedlikehold og kontroll.

Krav:
Det er krav om at opplæringen skal dokumenteres i bedriften. Sjåføren må ha med seg sitt kursbevis da dette må kunne forevises ved en kontroll ute på jobb. Bedriften må lagre opplysninger om at de som bruker utstyret har fått nødvendig opplæring. Denne dokumentasjonen skal være tilgjengelig for bedriftens verneombud.

Arbeidstilsynet var allerede i mai 2013, (etter at forskriften trådde i kraft 01.01.2013), ute med brev til lastebilnæringen, der de informerte om at de ville intensivere kontrollene av om forskriftens punkter vedrørende opplæring og vedlikehold ble etterlevet. De kan bl.a. henvende seg til sjåfører som er ute på jobb og forlange å få se deres kompetansebevis / kursbevis.

Følgende emner blir bl.a. gjennomgått:

-Hvorfor opplæring

-Innføring i arbeid med løftelem påmontert lastebil
-Risikovurdering, risikoområde og arbeidsområde
-Sikkerhet knyttet til arbeidet med løftelem
-Teknisk sikkerhet
-Kontroll og ettersyn

Kursbevis blir utstedt til deltakerne for å oppfylle lovens krav til dokumentasjon for teoretisk opplæring.

bottom of page