top of page
 • Forfatterens bildeJonathan Løver

Sikker bruk av diisocyanater -Her er en kortere og mer oversiktlig tekst om diisocyanater og deres

Oppdatert: 25. aug. 2023


Hva er Diisocyanater?

Diisocyanater er en gruppe kjemiske forbindelser som brukes som en komponent i produksjonen av polyuretanprodukter. Disse forbindelsene inneholder to isocyanatgrupper (-N=C=O) og er svært reaktive, noe som gjør dem til en viktig ingrediens i fremstillingen av polyuretanprodukter.

Hvor brukes dette?

Hvem stiller krav i Norge til slik opplæring?

Hva slags helseeffekter kan diisocyanater ha på kroppen

Området dette brukes

Hva er de vanligste kildene til eksponering for diisocyanater

Hvordan kan man redusere risikoen for eksponering for diisocyanater

Hvordan kan jeg ta dette kurset?


Kva er diisocyanater?


Diisocyanater er en type kjemiske forbindelser som brukes blant annet som utgangsstoffer ved fremstilling av polyuretaner og uretanharpikser generelt og er karakterisert ved at de har to isocyanatgrupper (–NCO) i molekylet.Hvor finner man diisocyanater?


Diisocyanater brukes i flere tetningsmaterialer og midler for overflatebehandling. Noen eksempler er:

 • byggeskum

 • lim

 • maling

 • lakk

 • tetningsmasser

I industrien brukes også ulike produkter som inneholder diisocyanater.


Opplæringskravet gjelder alle arbeidsgivere, arbeidstakere og selvstendig næringsdrivende som bruker diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger og produkter med konsentrasjon på 0,1 % (vektprosent) eller mer.

Kravet kan for eksempel gjelde de som jobber innen

 • bygg- og anlegg

 • malings- og håndverkstjenester

 • pleie og vedlikehold av biler og båter

 • møbelindustri

 • ulike industrielle virksomheter

Listen er ikke utfyllende, men viser at kravet til opplæring gjelder flere typer bransjer og yrkesgrupper.

Opplæringskravet gjelder også uavhengig av

 • hvor ofte diisocyanater og diisocyanat-holdige blandinger brukes

 • om arbeidstakeren har fast eller midlertidig stilling

 • hvilken stillingsprosent arbeidstakeren har

MTK skolen as kan hjelpe deg med opplæringen les mer om våre kurs herコメント


bottom of page