top of page
bygger stillaser i store høyder

STILLASBYGGER OVER 9 M.

 

Arbeidsgiver skal sørge for at arbeidstaker får opplæring. Dette gjelder også stillaser som ikke monteres i standardoppstilling etter leverandørens monteringsanvisning, uavhengig av stillasets øverste gulvhøyde.

Stillaskurs over 9 m ihht. kravene i forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav, kapittel 17. §17-4. Krav til opplæring, demontering, endring og kontroll av stillas med alle nivå.
I forskriften gjeldende fra 1.1.2016 skal alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over 9 meter er pålagt å ha dokumentert teoretisk og praktisk opplæring. Stillaskurset er et kvalitetssikret 36-timer langt teori kurs i stillasbygging.

 

Innhold


– Planlegging for montering eller endring av stillaser
– Sikkerhet ved montering eller endring av stillaser
– Tiltak for å redusere fallrisikoen for personer og gjenstander
– Tillatte belastninger
– Vindforankring
– Kontroll av stillas
– Gjennomgang av gjeldende forskrifter for stillasbygging og sikkerhet (HMS).
– Fallsikring og arbeid i høyden
– Endringer, vedlikehold og ettersyn av stillas
– Godkjenninger og merking av stilas
– Krav til prosedyrer
– Kompetent person

 

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen og dokumentert praksis, mottar hver av deltagerne et sertifikat for klasser av stillasebygger i rett klasse.Mtk skolen har egen treningshall for å bygge stillase innandørs i våre lokaler i sem Tønsberg .

bottom of page