Informasjon på andre språk.

Varme Arbeider grunnkurs

 

Mtk Skolen AS er et kurs- og kompetansesenter. Aktivitetene er basert på en kombinasjon av teoretisk kunnskap og praktiske øvelser. Sikkerhetssenteret tilbyr kurs, øvelser og andre aktiviteter som er relatert til sikkerhet og trygghet for bedriftens ansatte og ledere. Her kan alle trene i realistiske og trygge omgivelser med profesjonelle instruktører.

Kurset er lagt opp som en kombinasjon av teori,
praktiske øvelser og demonstrasjoner med avsluttende
eksamen.

 

Kurset inneholdet bl.a.:

 

– Brannteori
– Lover og forskrifter
– Faremomenter ved varme arbeider
– Sikkerhetstiltak før, under og etter avsluttet arbeid

 

Mål for kurset er å gi den som utfører varme arbeider de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av jobben.Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen og dokumentert slokkeøvelse som ikke er eldre enn 2 år, mottar hver av deltagerne et sertifikat for varme arbeider fra Norsk Brannvernforening. Gyldighet på sertifikatet er 5 år.