Truckførerkurs 

 

Opplæring er lønnsomt!


Arbeidsmiljøloven krever at truckførere gjennomgår truckførerkurs med teoretisk og praktisk opplæring. Utdanning lønner seg, ettersom utdannede truckførere reduserer risikoen for skader og ulykker både på personer, gods og bygninger. I tillegg er ansatte med truckførerbevis mer produktive.

 

Hvem passer vårt truckførerkurs for?

 

Alle som kjører truck skal ha truckføreropplæring, også vikarer, vedlikeholds personell og arbeidsledere.

 

Hva ønsker vi oppnå med våre truckførerkurs?

 

Hensikten med opplæringen er å gi truckfører en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av trucker, slik at uhell og ulykker i forbindelse med truckkjøring unngås.
Opplæringen gir kandidatene god innsikt i prinsippene for truckers konstruksjon, virkemåte, vedlikehold og bruk

 

Innhold:

 

  • Modul 1.1 Fellesdel, Kran-Truck-Maskin

  • Modul 2.2 Teoretisk opplæring, Løfte- og stablevogner for gods truck

  • Modul 3.2 Grunnleggende praktisk opplæring, truck

 

Arbeidsutstyr underlagt krav om sertifisert sikkerhetsopplæring.

 

Løfte- og stablevogner for gods med permanent førerplass på vognen.

 

Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav. 1357. Bestillings nr. 703 Kapittel 10 -  § 10.3

 

 

Dokumentasjon:

Det utstedes kursbevis ved bestått kurs.
Kompetansebevis på truck utstedes fra sentral registeret for sikkerhetsopplæring etter oppkjøring hos MTK Skolen på aktuelle trucktyper.

Simulator trening :

Alle elever som tar kurs via oss vil i tillegg til kjøring på ordinere maskiner få mulighet til å trene på vår simulator. Maskinen har øvelse oppgaver som gjør treningen din så realistisk at det føles som å kjøre en truck.

Informasjon på andre språk.