top of page
anhuker som jobber

Stroppekurs G11

 

KURSINNHOLD

 

  • Lover og forskrifter

  • Arbeidsutstyr og tilleggsutstyr

  • Konstruksjon og virkemåte

  • Løfteredskap

  • Kontroll og ettersyn

  • Godshåndtering

  • Arbeidsmiljø

  • Farlig gods

  • Avsluttende teoretisk prøve

 

 

Mål for kurset er å gi grunnleggende opplæring for anhuker/stropper og signalgiver. Kurset er beregnet på personell som skal benytte løfteredskap i sin arbeidssituasjon.den som stroppe og de nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av jobben.

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen mottar hver av deltagerne et sertifikat, enten som sertifisert opplæring G11 eller dokumentert opplæring stropp og anhuker.

bottom of page