top of page
bilde av en stillase
bilde av stillse på en bygging
Informasjon på andre språk.
polske flaget
engelske flagget
spanske flagget

Stillasbyggerkurs
5-9m

Kurset vil gi eleven god teoretisk innføring i sikker bruk og montering av  stillas.  

Følgende emner blir gjennomgått:

• Ansvar – ansvarsforhold. 
• Lover og regler – Arbeidsmiljøloven, krav til systematisk HMS
• Forskrifter – forskrift om utførelse av arbeid / Arbeid i høyden
• Stillasteori – oppbygning / begreper.
• Generelt ved montering av stillas.
• Bruk av fallsikringsutstyr ved bygging av stillas.
• Bygging og demontering av flere typer stillas.
• Bruk av stillas.
• Kontroll av stillas.
• Teoretisk opplæring i bruk av fallsikring.
• Kontroll av stillasmateriell.
• Dokumentasjon.
• 15 timer praktisk opplæring av kompetent person.

 

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen og dokumentert praksis, mottar hver av deltagerne et sertifikat for klasser av personløfter de har praksis for.

bottom of page