top of page
 • Forfatterens bildeJonathan Løver

Veien til å bli Maskinfører: Kostnader, Karriere og MTK skolens tilbud

Drømmer du om å kjøre tunge maskiner og forme landskapet rundt deg? Å bli maskinfører er en spennende karrierevei som gir deg muligheten til å jobbe med kraftige maskiner og bidra til utviklingen av infrastrukturprosjekter. Denne bloggposten vil utforske trinnene for å bli en maskinfører, diskutere kostnadene involvert og presentere hva MTK skolen har å tilby for de som ønsker å forfølge denne karrieren.


En dumper og gravemaskin i under kurs i MTK skolen
En dumper og gravemaskin i under kurs i MTK skolen

Hvilke maskinklasser er det, og hvilke klasser burde du ta?

Maskinklassene deles inn i følgende klasser:

 • M1 Doser

 • M2 Gravemaskin

 • M3 Veihøvel

 • M4 Hjullaster

 • M5 Gravelaster

 • M6 Dumper

Vi anbefaler å ta de tre mest brukte klassene med en gang, da du er mer attraktiv på arbeidsmarkedet jo flere maskiner du kan kjøre. Så slipper du å ta praksis opplæring på ny klasse senere, men dette velger du helt selv i påmeldingsskjemaet. De mest brukte klassene er M2 Gravemaskin, M4 Hjullaster og M6 Dumper. For å kjøre dumper må du også ha førerkort klasse B.

Hvilken tilbyr Mtk skolen praksis på?

Hvordan er opplæringen lagt opp

Hvordan går jeg fram

Jeg har kjørt maskin i flere år uten bevis slipper jeg å ta teori kurs?

Hvor lang tid tar hele opplæringen pr maskin ?

Hva koster maskinførerkurs?

Hvor vanskelig er det egentlig å bli anleggsmaskinfører, og når kan du kjøre din egen dumper eller hjullaster? Drømmen om å kunne kjøre gravemaskin er kanskje nærmere enn du tror!


Maskinførerkurs er sikkerhetsopplæringen man må gjennom for å oppnå maskinførerbevis. Dette er et kompetansebevis som gir deg lov til å kjøre gravemaskiner og/eller hjullastere og det er obligatorisk for alle som skal fungere som operatører av anleggsmaskiner. Prisene hos de ulike aktørene som tilbyr maskinførerkurs, varierer. De starter på rett under 6.000 kroner, og kan komme opp i nærmere 17000 kroner inkluderer da 1 maskin . MTK Skolen tilbyr pakketilbud som dekker maskinførerkurs for én type anleggsmaskin samt teorikurs, og disse ligger på rundt 16900kr


For å bli maskinfører må du gjennomføre både teoretisk og praktisk undervisning. Skal du føre en anleggsmaskin i Norge, må du ha gyldig kompetansebevis for den aktuelle maskintypen og du må ha sertifisert sikkerhetsopplæring på samme maskintype. Teoridelen som inngår i maskinførerkurset, kalt modul 1 og 2.1, er felles for alle de ulike maskintypene og kan tas separat, mens den praktiske delen må gjennomføres for hver enkelt maskintype.


Vi tilbyr ulike maskinførerkurs pakker basert på hvor mange ulike maskiner du ønsker å kunne håndtere, og disse er delt inn i ulike moduler, derunder kompetansebevis for M2 (gravemaskin), M4 (hjullaster) og M6 (dumper). Kursene kan tas enkeltvis, eksempelvis kan du fullføre et sikkerhetskurs kun i hjullaster (M4), eller som en kombinasjon av flere maskintyper gjennom påbygning. Den rimeligste varianten innebærer grunnleggende sikkerhetsopplæring og teori og koster 5900 kroner, og pakkepris for én maskin ligger på 16900,om du tar den praktiske delene i din bedift så havner du på rundt 10000kr med alt du trenger .


Før du kan sette deg inn i doseren, gravemaskinen eller dumperen, må du altså fullføre undervisning som innebærer både en teoretisk og praktisk prøve. Kostnadene til oppkjøring, leie av maskin til oppkjøringen og utstedelse av bevis er også noe du må ta med i beregningen. Disse ligger på cirka 2000 kroner totalt.Hva er et maskinførerkurs?

Lærebøker maskinkurs
Lærebøker maskinkurs

Et maskinførerkurs er pålagt for alle som eier en bedrift og har ansvar for at ansatte skal operere små eller store maskiner på en arbeidsplass. De er vanlige i bransjer der anleggsmaskiner og masseforflytningsutstyr er vanlige arbeidsredskap, det vil her si motordrevne maskiner som løfter eller transporterer ulik masse. Kurset gir deg maskinførerbevis og skal gi kompetanse i sikker drift, vedlikehold og daglig kontroll av anleggsmaskiner. Maskinførerbevis skaper, på sin side, de beste forutsetninger for en trygg arbeidsplass, og sikrer at innehaverne av kursbeviset er best mulig rustet og kvalifisert for arbeidsoppgavene de skal utføre.

På maskinførerkurset går man gjennom følgende overordnede elementer:

 • Lover og forskrifter

 • HMS, det vil si helse miljø og sikkerhet

 • Håndtering av uønskede og uforutsette hendelser

 • Sakkyndig og daglig kontroll av maskiner

 • Typer og bruksområder

 • Konstruksjon og virkemåte

 • Riktig håndtering av maskiner og masse

 • Praktisk opplæring i bruk av masseforflytningsmaskiner

Du kan fullføre kurset over en helg, som fjernundervisning, eller over lengre perioder med teoretiske kurs. Den teoretiske opplæringen foregår både som nettkurs og som tradisjonell klasseromsundervisning. Maskinførerkurset består av totalt fire moduler, hvorav den første er ren teori og gjelder for alle de ulike maskintypene.

Disse er delt inn i følgende kategorier:

M1 – doser

M2 – gravemaskin

M3 – veghøvel

M4 – hjullaster

M5 – gravelaster

M6 – dumper

M20 – andre masseforflytningsmaskiner

Den innledende teoretiske modulen på minst åtte timer omhandler arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser. Det er denne modulen, 1.1, som er obligatorisk for alle som i det hele tatt vurderer å bli maskinfører. Hvor lang tid det tar å gjennomføre teoridelen, kan variere fra elev til elev, men basert på kursarrangørenes oppgitte gjennomsnitt vil det være fornuftig å sette av iallfall tre til seks dager med egeninnsats. Dette er et kunnskapsbasert system, som slipper eleven videre til neste modul først når første modul er bestått. Begge teorimodulene avsluttes med en eksamen, og etter avsluttet praktisk opplæring gjennomføres også en avsluttende praktisk prøve, der man kan oppnå karakterene “bestått” eller “ikke bestått”


De ulike modulene, eller trinnene, er som følger:

 • Modul 2.1: Teori, med 24 timer teoretisk undervisning.

 • Modul 3.1: Praktisk opplæring, med åtte timer grunnleggende praktisk opplæring.

 • Modul 4.1: Praktisk kjøreopplæring, som består av enten 32 timer ved en sertifisert opplæringsvirksomhet eller 32 timer med bedriftsintern opplæring.

For å oppnå maskinførerbevis trenger du å omsette teorien du har lært, i praksis. Etter teorikurset må man derfor gjennomføre opplæring i praktisk bruk av den aktuelle maskintypen. Når opplæringen i praktisk bruk er overstått, skal man ha 32 skoletimer med praktisk opplæring for den gjeldende maskintypen. Det kan være aktuelt å gjennomføre denne praksisperioden bedriftsinternt, eller du kan gjennomføre den hos kursarrangør. Du kan i den anledning gjennomføre komplett kurs med teori og praksis for rundt 8.000 kroner eller mer gjennom å supplere med en fadderavtale i bedriften du jobber for. Alle som har gjennomført sertifisert sikkerhetsopplæring, kan nemlig be om fadderavtaler med ulike kursarrangører. Den som er fadder og lærer opp eleven, forplikter seg da til at opplæringen og praksisen blir gjennomført i henhold til regelverket om sikkerhet og opplæring.


Hvorfor velge maskinførerkurs?


Om du kan skilte med et maskinførerbevis, sikrer det deg gode jobbmuligheter innen anleggsbransjen. Du får også en bred forståelse av grunnleggende prosedyrer som omhandler drift av maskiner og sikker håndtering av disse. I tillegg er maskinførerbevis påkrevd for å manøvrere de fleste maskiner på en forsvarlig måte, i henhold til norske arbeidsforskrifter og regler. Det vil være arbeidsgivers ansvar å besørge forsvarlig opplæring av de ansatte, og med maskinførerbevis overholdes alle regulerte forskrifter om miljø og sikkerhet. Det er viktig å ha kunnskap om sikker bruk, vedlikehold og daglig drift og kontroll. Maskinførere skal kunne bruke maskinen slik at uhell og ulykker unngås og egen og andres sikkerhet er ivaretatt samt sikre varig og forsvarlig bruk av maskinene. Om uhellet er ute og du ikke kan vise til nødvendige kompetansebevis for maskinen du eller andre forulykker med, kan det også medføre straff og redusering av eventuelle forsikringsoppgjør.


Det kreves ingen forkunnskaper for å ta maskinførerkurs, og du trenger heller ikke ha sertifikat for bil. Du må imidlertid oppfylle helsekrav, som krav til godt syn og god hørsel. For å kunne kjøre anleggsmaskin på egen hånd må man være fylt 18 år, men opplæring kan starte ved fylte 17 år. Kursbevis utstedes ikke før myndighetsalder. Det finnes også muligheter for å ta deler eller hele kurset som privatperson, hvis du for eksempel skal utføre egne gravearbeider og trenger å kunne føre en større gravemaskin. Du kan videre forhøre deg med arbeidsgiver, dersom du er ansatt i en bedrift, om de har egne bedriftsavtaler med kursarrangører. Flere aktører tilbyr også teorikurs som nettundervisning, helgekurs og praktisk opplæring over ulike tidsperioder. Man kan gjennomføre hele undervisningsløpet, både praktisk og teoretisk opplæring, hos en kursarrangør, eller finne en kombinasjon med bedriftsintern praksis.


Kanskje du senere ønsker å bli anleggsmaskinfører, etter fullført maskinførerkurs? Der finnes flere muligheter, og mange arrangører tilbyr voksenopplæring for deg som har masse erfaring, men ikke har gått den “tradisjonelle veien” med toårig Bygg og anlegg-linje på videregående skole og deretter tatt fagbrev og fullført toårig praksis i bedrift. Er du voksen student, kan et komprimert teorikurs som leder til fagbrev, være veien å gå, da du allerede har mange timer praksis unnagjort. Et slikt studium kan koste i underkant av 20.000 kroner og gjennomføres på et halvt år. Veien til fagbrev vil innebære fem år med variert praksis, praktisk fagprøve og teorikurs, og bestått teorieksamen.


Variasjon i omfang og pris

Hvorfor varierer prisene så mye, som tidligere omtalt i artikkelen? Dette henger sammen med hvor raskt og intensivt du velger å fullføre kursene, og hvorvidt du vil ha maskinførerkurs for alle klasser eller om du velger deg ut en kombinasjon basert på hva arbeidsplassen din kan tilby og/eller dekke. Eksempelvis kan du fullføre et maskinførerkurs for M2, M4 eller M6 for litt over 14.000 kroner totalt, men hvis du velger et komplett kurs som dekker alle de tre maskintypene, vil prisen fort komme opp i det dobbelte. Du kan også velge et ti dagers intensivkurs kombinert med teori via klasseromsundervisning og gjennomført praksis, eller du kan ta kurs over nett.

Det er med andre ord mange muligheter for deg som ønsker å ta maskinførerbevis. Når du skal finne den som passer ditt budsjett og dine behov best, er det flere variabler du må ta stilling til. Det er ulike priser ulike steder i landet. Kanskje sparer du noen kroner på å reise til en nærliggende kommune og gjennomføre kurset der? Husk også å sjekke at du gjennomfører opplæringen ved et sertifisert opplæringssted; det billigere alternativet du oppdaget, er ikke nødvendigvis godkjent (eller overhodet det beste), og opplæringen kvalifiserer da ikke til gyldig kursbevis. Enkelte kursholdere krever også at de fleste eller samtlige moduler gjennomføres hos dem for at du skal få gjennomføre den siste og avgjørende modulen og gå opp til praktisk prøve.

Hvis du velger et komplett kurs med alle moduler inkludert, unngår du mulige tilleggsbeløp. Da vil totalsummen på i overkant av 29.000 kroner dekke kursbevis for alle maskintyper (M2, M4 og M6). Skal du bare ha maskinførerbevis for én maskintype, vil prisen ligge på rundt 17.000 kroner. Er du interessert i å gjennomføre kurs med fadderløsning,koster det da 7900kr + 2000kr pr maskin klasse du tar .


Spare penger

Er det mulig å finne smarte løsninger for å nå målet om å bli maskinfører eller anleggsmaskinfører raskere? Hvis du allerede er ansatt i en bedrift eller ønsker å ta mest mulig av din praktiske kompetanse med deg inn i studiet, er det mulig å spare penger enten ved å få grunnkurs eller påbyggende kurs dekket av arbeidsgiver eller ved å gjennomføre hele utdannelsen som en del av fagbrev/skolegang.

Det viktigste du kan gjøre for å spare penger, er imidlertid å undersøke enten på nettet eller via egne kontakter hvilke aktører som finnes der ute, og hva de kan tilby nettopp deg. Sammenlign priser og les anmeldelser og omtaler av de ulike tilbyderne. Fordelen med å være avhengig av private kursholdere er at det vil finnes nøytrale anmeldelser på nett av nesten alle potensielle aktører. Du kan også kontakte de ulike kursarrangørene og forklare hvilke behov du har, hvorpå de vil kunne skreddersy et undervisningstilbud til deg som er tilpasset dine ønsker. Mange kursholdere opererer imidlertid med faste opplegg og priser, men ved å forhøre seg hos potensielle eller allerede eksisterende arbeidsgivere, kan mye forenkles. Kanskje kan en ny arbeidsgiver skaffe deg rabatt hos kursholder eller endog betale hele kurset for deg? Kanskje har arbeidsgiveren din avtaler med kursholdere som kan gagne deg? Mange kursarrangører holder også bedriftsinterne kurs slik at du ikke trenger å tenke på å bestille ellers betale kursene selv. Og de fleste arbeidsgivere setter pris på ansatte som ønsker å videreutvikle seg eller lære mer. Har du allerede fullført deler av maskinførerutdanningen, kan du tjene mye på å supplere med en ekstra modul eller endog sikre deg førerrett for alle maskintyper.


Gode råd på veien

Det finnes mange veier til, og muligheter for, å jobbe som maskinfører eller anleggsmaskinfører. Det viktigste argumentet for å satse på disse yrkene er at det er stor etterspørsel etter maskinførere og der finnes gode jobbmuligheter innen bygg og anleggsbransjen. De fleste maskinførere jobber i anleggsfirmaer, men det finnes også muligheter innen forsvaret samt for å opprette eget firma eller videreutdanne seg innen ingeniørfaget.

Maskinførerbeviset ditt varer i teorien evig. Like fullt må man selv, sammen med arbeidsgiver(e), vurdere om man er skikket til å føre maskinen man er satt til å bruke. Dersom det er lenge siden sist man kjørte anleggsmaskin, bør man for eksempel vurdere å gjennomføre opplæringen på nytt eller i det minste friske opp noen av modulene.

Og til slutt: Hvis du fortsatt lurer på om maskinfører er en jobb for deg, still deg gjerne følgende spørsmål: Trives du med å jobbe ute? Liker du å håndtere maskiner, gjerne maskiner som er både tunge og krevende? Liker du å “mekke”? Er du selvstendig og nøyaktig, og en som liker å se konkrete resultater ta form foran deg? Liker du en sosial jobb, med gode kollegaer, der det meste av arbeidsdagen består av praktisk arbeid? Da er kanskje dette jobben for deg. Maskinførerkurs byr på gode jobbmuligheter, og en gjennomsnittlig årslønn for maskinførere ligger på mellom 400.000 og 500.000 kroner. Lykke til på veien!
Commentaires


bottom of page