top of page
 • Forfatterens bildeJonathan Løver

Truckførerbevis: En komplett guide (pris, teoriprøve, pensum) for å bli en god truckfører

Oppdatert: 8. aug. 2023


her ser man diverse trucker som finnes på markedet
Diverse typer trucker

Vil du vite mer om hvordan du kan ta truckførerbevis? Har du tenkt på at truckførerbe

viset gir deg et stort fortrinn når du skal søke jobb? I denne guiden forteller vi deg nøyaktig hva du må vite om pris, teoriprøve, pensum, NAV-støtte, de forskjellige truck-klassene og mye mer. Visste du at truckførerkursene ikke er momsbelagt? Følg våre råd og unngå de vanligste feilene.Hvor mye koster truck fører kurs?

Prisen for truckførerkurs varierer avhengig av hvilken type truckførerbevis du ønsker å ta. Det finnes fem forskjellige truckførerbevis: T1, T2, T3, T4 og T5. T1-beviset er det enkleste og krever kun teoriundervisning , mens T2-T5-beviset krever både teori- og praksisopplæring. Prisen for truckførerkurs starter på rundt 2000 kroner for T1-beviset og kan gå opp til rundt 6 000-10000 kroner for T5-beviset. Prisen inkluderer teoriundervisning, praksisopplæring og eksamen. Prisen kan også variere avhengig av hvilken type truck du skal lære å kjøre, som for eksempel støttebenstruck, skyvemasttruck, sidestablende truck . Det kan også være at kurset krever ytterligere opplæring i sikkerhet, avhengig av løftekapasiteten på trucken.

Hva er fordelene med å ta truckførerkurs?

Når er truck fører kurs?

Truckførerbevis: økt produktivitet, økt sikkerhet og bli en god truckfører

En som kjører en T2 truck
En T2 truck

En truck er vanligvis et lite, lettmanøvrert motorkjøretøy med fire gummihjul, som brukes til intern transport på fabrikker, havner, lagerbygg, osv. Det finnes veldig mange forskjellige trucker, men to kjente eksempler er gaffeltruck og palletruck. Dette er svært utbredte verktøy rundt om på mange norske arbeidsplasser. Og det er mange som håndterer en truck uten å ha den riktige kompetansen til dette.

I Norge er det i dag påkrevd at alle som betjener en truck, skal ha gjennomført et godkjent truckførerkurs. De som ikke kan dokumentere gjennomført truckførerkurs med et truckførerbevis, har i prinsippet ikke lov til å betjene en truck.

Ifølge arbeidsmiljøloven skal en truckfører gjennomføre et truckførerkurs med en praktisk og en teoretisk del. God opplæring i bruk av truck er viktig for effektiv, økonomisk og sikker håndtering av trucken. En utdannet truckfører reduserer risikoen for skader og ulykker, både på personer, bygninger og gods. I tillegg viser statistikkene at ansatte med truckførerbevis arbeider mer produktivt enn de uten riktig opplæring.

For å gjennomføre et truckførerkurs må du oppfylle en rekke krav.Lærebøker til mtk skolen
truck bøker og maskinbøkerTruckførerkurset består av følgende fire moduler:

 • 1.1: Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

 • 2.2: Løfte- og stablevogner for gods

 • 3.2: Grunnleggende praktisk opplæring

 • 4.2: Utdypende praktisk kjøreopplæring

I den teoretiske delen av kurset lærer du blant annet om kravene til truckførere og om lover og forskrifter som må følges. Du lærer om de forskjellige trucktypene og deres forskjellige bruksområder. Videre inneholder kurset informasjon om konstruksjons- og virkemåte, definisjoner og uttrykk. Du lærer om ulykker, bruks- og sikkerhetsbestemmelser, håndtering av gods og stabilitet for trucken. I tillegg får du lære om kontroll og rapportering. Når du har fullført teoridelen, må du bestå en avsluttende skriftlig teoretisk prøve. De teoretiske prøvene for begge modulene, 1.1 og 2.2, varer i en time hver.

Den praktiske delen av kurset er delt mellom de to modulene 3.2 og 4.2. Den grunnleggende praktiske opplæringen (modul 3.2) tar seks timer. Modul 4.2 består av 20 timers opplæring i praktisk bruk av truck. Du får opplæring i kjøreteknikk og godshåndtering. Du blir kjent med forskjellige trucker, lærer mer om de forskjellige bruksområdene, samt brukskontroll. Denne delen av kurset avsluttes også med en praktisk prøve der du viser at du behersker de aktuelle truckene.


En nyttig investering

Et truckførerbevis er et yrkesbevis, og dette har du for resten av livet. Det er viktig å være oppmerksom på at at de forskjellige truckene tilhører forskjellige klasser, og du må være sertifisert i riktig klasse for å kjøre de respektive truckene. Har du truckførerbevis i én bestemt klasse, betyr ikke det nødvendigvis at du har lov til å kjøre alle typer trucker. For å ta riktig truckførerbevis må du altså sette deg inn i de forskjellige truck-klassene og vite hvilke type trucker du har behov for å kjøre.

Vi kan grovt sett dele truckene inn i tre hovedklasser. Vi har de ikke-løftende og ikke-stablende truckene (klasse 1), og så har vi de stablende høytløftende truckene med løftekapasitet opp til 10 tonn med permanent førerplass på trucken (klasse 2 til 5). Så har vi stortrucker med løftekapasitet på over 10 tonn (klasse 6-8). Utover dette har vi en liten kategori med andre typer trucker som krever opplæring.


Her er en oversikt over de forskjellige truckklassene:

 • T1: Lavtløftende palletruck og palletruck med permanent plattform, til og med 10 tonn.

 • T2: Skyvemast- og støttebenstrucker.

 • T3: Sidestablende trucker (smalgang), høytløftende plukktrucker og førerløse trucker.

 • T4: Motvektstrucker med mast eller teleskopbom.

 • T5: Sidelastere (under 10 tonn).

 • T6: Sidelastere (over 10 tonn).

 • T7: Portaltruck.

 • T8: Motvektstrucker med mast og gaffelarmer.

 • T20: Andre typer trucke som krever opplæring.

For truckførerbeviset i klassene T1-T5 trenger du ingen forkunnskaper. Du må imidlertid være over 18 år for å få utdelt kursbeviset og ha førerkort i minimum klasse B. Skal du ta førerprøve for trucker med løftekapasitet på over 10 tonn, må du ha hatt truckbevis for klasse T4 i 1 år og ha praktisert kjøring på T4-truck.

De forskjellige kursene har forskjellig varighet og varierende priser. Prisene varierer også noe mellom de forskjellige tilbyderne. Enkelte av kursene kan du gjennomføre på en arbeidsdag, andre kurs kan ta fire-fem dager. Innholdet i det som annonseres som truckførerkurs, varierer også. Noen tilbyr de enkelte modulene hver for seg, andre tilbyr en komplett pakke med alle kursdelene. Det er viktig at du leser nøye gjennom hva som inngår i kurset, før du bestiller. Vær også oppmerksom på at truckførerkursene ikke er momsbelagt.

Hvis du velger å ta modulene enkeltvis, må du også regne med avgiften på rundt 500 kroner for å få utstedt kompetansebeviset ditt fra -registeret. Velger du en komplett pakke, er dette inkludert i prisen. For de aller fleste som skal ta truckførerbeviset, vil det lønne seg å velge en komplett pakke. Hvis vi sammenligner prisene for de forskjellige enkeltmodulene og prisen for en samlet pakke, ser vi at det vil være billigere å velge en komplett pakke. Hvis du imidlertid bare trenger truckførerbevis til for eksempel T1, lønner det seg å kun ta et spesifikt kurs for denne klassen.

En komplett pakke med gjennomgang av de teoretiske delene og den praktiske kjøretreningen, samt teoretiske og praktise prøver og utstedelse av kompetansebevis, koster fra 5.700 til 8.600 kroner. Hvis du heller ønsker å ta de forskjellige modulene eller modulgruppene enkeltvis, er dette også mulig.


Her er en oversikt over noen av de vanligste delkursene og priser for disse:

 • Modul 1.1. Fellesteori for trucker, kraner og anleggsmaskiner – Innkludert i våre kurs

 • Modul 1.1, 2.2 og 3.2. Truckførerbevis grunnpakke – 3400kr

 • Modul 4.2. Praktisk kjøretrening – 2000kr pr maskin

 • Pakke pris komplett med T1-T4 -5900kr

 • Pakke pris komplett med T1-T2-T3-T4 -7900kr

 • Pakke pris komplett med T1-T2-T3-T4-T5 -9500kr

 • Komplett teori med fadderavtale - 3600kr
Ønsker du å ta trucklappen for T6, T7 eller T8 for stortrucker med løftekapasitet over 10 tonn, koster dette rundt 4.000 kroner. Det tilbys også kurs i svært spesielle truckklasser, som teleskoptruck (C1–C2).Elever som fullførte truck opplæringen sin
Mange elevers som kjører truck

Comments


bottom of page