Lift & personløfter klasse A+B+C 

 

Kurset vil gi eleven god teoretisk innføring i sikker bruk av personløfter samt god innsikt i personløfter oppbygging, virkemåte, vedlikehold og bruk.

Bestått praktisk prøve vil være grunnlag for utstedelse av kompetansebevis for fører av personløfter i valgt klasse.

 

Følgende emner blir gjennomgått:

 

 

  • Krav til fører av personløfter

  • Bruksområder for de forskjellige maskintypene

  • Lover og forskrifter

  • Ulykker med personløfter

  • Oppbygging av forskjellige personløfter

  • Risikovurdering

  • Sikkerhetstiltak før, under og etter arbeidet

  • Kontroll og vedlikehold

 

Kurset avsluttes med skriftlig eksamen. Ved bestått eksamen og dokumentert praksis, mottar hver av deltagerne et sertifikat for klasser av personløfter de har praksis for.