Informasjon på andre språk.

Stortruck, truck med lastekapasitet over 10 tonn T8

 

Å kjøre stortruck er en krevende oppgave, og stiller store krav til truckfører. Selv om man har erfaring med bruk av mindre trucker kan det bli en stor overgang. Det er derfor viktig at man setter seg godt inn i bruken av stortrucker. 

 

Følgende emner blir gjennomgått:

 

 

  • Uhell/ulykker og farer

  • Konstruksjon og vedlikehold

  • Bruk og ansvarsforhold

  • lover og forskrifter

  • Trucktyper og bruksområde

  • Stabilitet og håndtering av gods

  • Løftekapasitet og merking/skilt

  • Tilleggsutstyr og lastbærere

  • Lossing og stabling/plassering av containere

 

For å kunne ta kompetansebevis som truckfører i klasse T8 må man ha hatt kompetansebevis i klasse T4 i minst ett år, og praktisert truckkjøring i klasse T4 i sitt arbeid. Samt inneha førerkort klasse B.