top of page
stortruck som løfter en konteiner
Informasjon på andre språk.
polsk flagg
Engelsk flagget
spansk flagget

Stortruck, truck med lastekapasitet over 10 tonn T8

Hensikten med opplæringen er å gi truckføreren en god teoretisk og praktisk grunnopplæring i sikker bruk av stortruck klasse T8, slik at uhell og ulykker blir unngått. Opplæringen skal gi føreren en praktisk forståelse for prinsippene for truckens konstruksjon, virkemåte, kjøremåte, lastdiagram og sikkerhetsutstyr.

Kursinnhold

 • Lover og forskrifter

 • Arbeidsmiljø, ansvar og konsekvenser

 • Ytre miljø

 • Sikkerhetsbestemmelser

 • Trucktyper med tilleggsutstyr- og deres bruksområde

 • Truckulykker

 • Truckens konstruksjon og virkemåte

 • Funksjon og virkemåte for hovedkomponentene

 • Kontroll- og rapportering
  Stabilitet

 • Godshåndtering og forståelse av lastediagram

 • Bruks- og sikkerhetsbestemmelser

 • Bruksområder og betjening

 • Kjøreteknikk

 • Kjøreinstruks: Oppbygging, konstruksjon og virkemåte.

 • Vedlikehold, kontroll, riktig og sikkerbruk.

 • Praktisk bruk

Forkunnskaper/krav

 • For å få kompetansebevis som truckfører i T8 må du ha hatt klasse T4 i minst 1 år, og du må ha praktisert truckkjøring i klasse T4 i ditt arbeid.

bottom of page