top of page
Leder i bedrift

HMS for ledere

 

Arbeidsgiver har ifølge arbeidsmiljølovens bestemmelser ansvar for at arbeidsmiljøet i virksomheten er fult forsvarlig. Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiveren skal ha kunnskap  om grunnprinsippene i systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid

 

 

Kursets innhold​

 

  • Økonomiske gevinster ved et effektivt HMS arbeid

  • HMS og kulturbygning

  • Arbeidsmiljøloven med forskrifter

  • Internkontroll og kvalitetssikring

  • Arbeidstakerens og Arbeidsgiver plikter

  • Systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid

  • Inkluderende arbeidsliv

  • Systematisk HMS arbeid

  • Gruppearbeid

Kursdato & påmelding
bottom of page