Informasjon på andre språk.

Arbeidsvarsling Klasse 1,2,3

 

Kurs i arbeidsvarsling er nødvendig for alle som skal utføre arbeide på riks- og fylkesveg. Alle arbeidstakere som utfører arbeid på veg skal ha nødvendig opplæring i trafikksikring og varsling.

  • Sikre arbeidere og trafikanter

  • Avvikle trafikken forbi arbeidsstedet med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene

  • Muliggjøre effektiv og økonomisk drift av arbeidet

 

For å oppnå disse målsettingene er det viktig at trafikkreguleringer i

forbindelse med arbeid på eller ved veg planlegges og utføres

nøyaktig. For at trafikantene skal kunne opptre korrekt, skal all

varsling og sikring være riktig, tydelig, konsekvent og enhetlig.

Arbeidsvarsling på og ved veg skal varsles etter retningslinjer

fra håndbok N301.

Klassene vi kan tilby her er :

Arbeidsvarsling 1 =Grunnmodul

Arbeidsvarsling 2 =Stedsansvarlige

Arbeidsvarsling 3 =Manuell dirigering

Arbeidsvarsling 1+2=Grunnmodul+stedsansvarlige

Arbeidsvarsling 1+3=Grunnmodul+Manuell dirigering