Informasjon på andre språk.

Arbeid i høyde

Det kreves opplæring for bruke fallsikringssystemer riktig. Arbeidsgiver har plikt til å gi slik opplæring ihht. Arbeidsmiljøloven. Mange ulykker resulterer i alvorlige skader på grunn av feil bruk av utstyret. Brukeren av utstyret mangler nødvendig opplæring og kjenner ikke til produsentens begrensninger av utstyret. Dette kurset gir brukerne grundig opplæring i forkjellige fallsikringessystemer og de begrensninger som produsentene har satt. Dette er virkelig et kurs flere burde gjennomført.

 

Følgende emner blir gjennomgått:

 

KURSINNHOLD

 • Ulykker som har hendt

 • Aktuelle forskrifter

 • Fallsikringsseler, dempere, fallblokker, kroker

 • Klareringshøyde

 • Glidesystemer​

 • Bruk av stiger 

 • Reguleringslåser

 • Redning og evakuering

 • Kontroll og vedlikehold

 • Sikkerhetsregler for arbeid i høyden

 • Arbeid i stillase 

 • Arbeid på tak