top of page

Fallsikring - Arbeid på tak - Stillase arbeid 

Arberid i høyde ,person som jobber på tak

Fallsikrings kurs

Informasjon på andre språk.
polske flagget
engelske falgget
spanske flagget

Arbeid i høyde -Fallsiking 

Arbeid i høyden er en risikofylt aktivitet. Med dette kurset fra MTK Skolen i Sem, Tønsberg, vil du lære hvordan du kan redusere risikoen for ulykker og sikre at du og dine kolleger er trygge.
I kurset vil du lære om:
  • Gjeldende forskrifter og retningslinjer for arbeid i høyden

  • Typiske fallulykker og hvordan de kan unngås

  • Fallsikringsutstyr og hvordan det skal brukes

  • Sikkerhetsprosedyrer for arbeid i høyden

Kurset er for alle som jobber i høyden, uavhengig av erfaring eller bakgrunn.

Etter å ha fullført kurset vil du være i stand til å:

  • Vurdere risikoen ved arbeid i høyden

  • Velge riktig fallsikringsutstyr for den aktuelle arbeidssituasjonen

  • Bruke fallsikringsutstyr på en sikker måte

  • Følge sikkerhetsprosedyrer for arbeid i høyden

Ta kurset i dag og få den nødvendige opplæringen for å jobbe trygt i høyden på MTK Skolen i Sem, Tønsberg!
bottom of page